Regler

Regler för ställplatsvistelse på Utby Sörgård. 

Generellt ber vi våra gäster att visa hänsyn och ha ett gott humör, så löser sig det mesta.

-Vistelsedygn räknas från 12:00 till 11:00 efterföljande dag. Ledig ställplats kan tas i anspråk tidigare.

-Lugn och ro efter 22:00.

-Blockera inte framkomligheten för våra grannar, som nyttjar samma infartsväg.

-Som gäster är ni välkomna att se er omkring på gården och i omgivningarna, men visa hänsyn.

-Hus(bils)djur är välkomna, dock finns det djur, både tamkatter och boskap nära inpå så använd sunt förnuft. 

-Välj eluttag med ert ställplatsnummer. Enklare hitta rätt vid säkrings- och jordfelsbrytaråterställning.

-Följ skrivna instruktioner och fråga om något är oklart.

-Summera själv köp av ved, mat etc. etc.för betalning innan avfärd.

-Utrustning och annat kan finnas, så tveka inte att fråga. (Tandem, kanot, mat, dryck, skjuts ….)

-Håll ordning. Snickarboden städas regelbundet, men hjälp till att hålla toan ren.

-Källsortera papper, glas, plast, plåt, komposterbart och minimera mängden osorterade sopor.

-Wifi finns tillgängligt för (lagligt) nyttjande.

-Kom gärna med goda förslag, så försöker vi bli bättre.

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse hos oss på Utby Sörgård.

Marianne & Lennart

Fredriksson